De Bitcoin live koers zorgt voor nieuwe hoogtepunten binnen de cryptocurrency handel

De Bitcoin live koers versus de euro koers

De Bitcoin Live koers staat op 30 november 2020 op €15.700,75. Deze waarde staat niet vast maar fluctueert op ieder moment. Dit is dan ook een groot verschil met de live koers van normaal geld, zoals de euro. De waarde van de euro wordt afgezet tegen de waarde van andere valuta zoals de dollar. Deze waarde wordt voor een deel kunstmatig bepaald.

Waardevastheid van geld

Dit geld heeft namelijk als belangrijkste eigenschap dat het waardevast is. Je gespaarde euro zal over een aantal jaar vrijwel zeker ongeveer dezelfde waarde vertegenwoordigen. Wel is er bij gangbare munten zoals de euro sprake van inflatie en rente. Inflatie betekent dat je geld minder waard wordt en als gevolg van rente neemt je hoeveelheid geld -en dus de totale waarde van het geld- toe. Inflatie en rente worden voor een deel bepaald door de markt, maar vooral door de centrale banken, die geld bijdrukken. De Bitcoin live koers wordt daarentegen niet beïnvloed door een centraal instituut.

Het totale aantal Bitcoins versus het totale aantal euro’s

Hoeveel euro’s er in de wereld zijn, dat is niet met zekerheid te zeggen. Een deel ervan bestaat uit papieren en munten contanten. Daarvan gaat een deel verloren, bijvoorbeeld doordat mensen het kwijtraken. Dit verlies van euro’s wordt binnen de financiële wereld dan ook als legitieme reden beschouwd voor het bijdrukken van geld. Bij de Bitcoin werkt dit anders. De eigenschappen van de Bitcoin zijn daarentegen onveranderlijk. De Bitcoin kent als eigenschap, als een soort onderdeel van de broncode van de munt, dat er 21 miljoen stuks van in omloop zijn. Dit is onveranderlijk. Hiermee hebben gebruikers dus de garantie dat deze munt altijd even zeldzaam blijft. Dit is zeer bepalend voor de Bitcoin live koers.

Hoe wordt de Bitcoin live koers bepaald

Dat de Bitcoin een waarde vertegenwoordigt, komt dus door het feit dat de Bitcoin een schaars goed is. De waarde kan nooit meer of minder worden doordat de absolute waarde van de Bitcoin af- of toeneemt. De marktprijs van de Bitcoin is dus afhankelijk van de prijs die ervoor wordt betaald.

Meest recente blogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu